Stödtjänster för telefoni

Förmedlingstjänster (Läs mer...)

Förmedlingstjänster gör det möjligt för personer att kontakta varandra, även om kommunikationssätten är olika. Det finns förmedlingstjänster för den som är teckenspråkig, har en hörselnedsättning eller tal- och språksvårigheter.

  • Bildtelefoni.net – förmedling mellan teckenspråk och tal (Läs mer...)
  • texttelefoni.se – förmedling mellan text och tal (Läs mer...)
  • Teletal – förmedling vid tal- och språksvårigheter (Läs mer...)

Övriga stödtjänster

Utöver de ovanstående nationella förmedlingstjänsterna finns även Taltjänst. Det är en tolkservice som erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd till personer som har påverkan på röst, tal eller språklig förmåga. Taltjänst finns endast i vissa landsting. (Läs mer...)

118 400 är en tjänst som erbjuder kostnadsfri nummerupplysning och framkoppling för den som på grund av en funktionsnedsättning inte kan söka efter nummer, eller anteckna numret för senare användning. Tjänsten får användas för personligt bruk. För att få tillgång till tjänsten behöver användaren skicka in en anmälan.

SMS112 är en larmtjänst från SOS Alarm som gör det möjligt för personer med dövhet, hörselskada eller talskada att kontakta 112 med SMS. Användaren behöver vara registrerad via SOS Alarms hemsida för att kunna använda tjänsten. (Läs mer...)

Bildtelefonkatalogen.se är en telefonkatalog för den som använder bild- eller texttelefon. Där kan man hitta personer, företag och organisationer som har valt att registrera sina kontaktuppgifter. (Läs mer...)

Tillbaka till Wiki