Taltjänst

Taltjänst riktar sig till personer med röst, tal- eller språkstörning.

Taltjänst erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd. Taltjänsttolkar kan följa med dig på ett möte eller hjälpa dig via telefon. 

Telefonstödet innebär att man får hjälp med att ringa trepartssamtal mellan taltelefoner. Tolken hjälper till att genomföra samtalet genom att tolka exempelvis otydligt tal. Tolken kan under samtal göra anteckningar som du kan få via mail, post eller fax.  

Taltjänst finns inom vissa regioner.

Tolkarna har tystnadsplikt.

Film Vad är taltjänst (Svenska) (12:01)

Övrigt

 Web

Hemsida