Förmedlingstjänster

Vårt samhälle bygger på kommunikation. I det dagliga livet behöver vi kunna ringa myndigheter, vänner och andra och att själva kunna bli uppringda.

Förmedlingstjänster gör det möjligt för personer med olika behov att kontakta varandra, även om kommunikationssätten är olika.
Personer med hörselnedsättning eller tal- och språkstörning kan få hjälpmedel för att kommunicera med alternativ telefoni. Dessa hjälpmedel gör det möjligt att nå förmedling och själv kunna nås.

För att alla ska få lika förutsättningar arbetar PTS (Post- och telestyrelsen) för att viktiga tjänster inom elektronisk kommunikation ska kunna användas av alla.

Det finns tjänster som underlättar kommunikationen för den som är teckenspråkig, hörselskadad eller tal/ språk-skadad. Därför upphandlar myndigheten ett antal tjänster som inte erbjuds på den kommersiella marknaden. Dessa tjänster kan nås på olika sätt, till exempel med ditt hjälpmedel, internetportaler och appar.

Tjänsterna gör det möjligt för alla att kommunicera med varandra via elektronisk kommunikation.

Bra att veta!

Förmedlingarna har alltid tystnadsplikt.

 

 

 

Förmedlingstjänster i PTS regi

 Web

Bildtelefoni.net

 Web

Texttelefoni.se

 Web

Teletal

Övriga stödtjänster

Web Taltjänst