Hjälpmedel i vårdens sortiment

På den här sidan hittar du information om olika typer av utrustning i vårdens sortiment som används för att underlätta elektronisk kommunikation.

 

 Utrustning vid dövhet, hörselskada

Här finner du hjälpmedel som förskrivs för att underlätta elektronisk kommunikation vid dövhet eller hörselskada. Utrustning i vårdens sortiment kompletteras med konsumentteknik.

Texttelefoner
Bildtelefoner
Totalkonversation

 

 Utrustning vid tal- och språksvårigheter

Det finns många olika typer av utrustning som kan underlätta för elektronisk kommunikation vid tal- och språksvårigheter, men det finns få alternativ som är särskilt framtagna för ändamålet att fjärrkommunicera. Ofta används vårdens hjälpmedel för närkommunikation i kombination med konsumentteknik

Texttelefoner

Samtalsapparater med eller utan talsyntes 

 

Utrustning vid dövblindhet

De hjälpmedel som förskrivs för att underlätta elektronisk kommunikation vid dövblindhet motsvarar till viss del de som förskrivs vid dövhet eller hörselskada. Utrustningen för e-kommunikation kan kompletteras med synhjälpmedel för att läsa, skriva och navigera, samt med konsumentteknik,

Texttelefoner
Bildtelefoner
Totalkonversation

Punktskriftsskärm
Förstoringsprogram
Skärmläsare

 

 Utrustning för anpassning och åtkomst

Ibland behöver utrustning för e-kommunikation kompletteras för att den ska gå att använda. Det kan handla om att hitta alternativa sätt att styra utrustningen vid nedsatt rörelseförmåga, eller hjälpmedel som kompenserar för nedsatt syn eller läs- och skrivsvårigheter. Vid kognitiva svårigheter behövs ofta anpassning för tydlig och enkel layout. En del hjälpmedel är framtagna för att vara enkla, men det går också att göra anpassningar i användarens egna konsumenttekniska produkt.

Rörelsenedsättning

Alternativa styrsätt
Åtkomst
Montering

Synnedsättning

Punktskriftsskärm
Förstoringsprogram
Skärmläsare

Läs- och skrivsvårigher

Läs- och skrivhjälpmedel
Talsyntes

 

 Anhörigutrustning

 Utifrån det stimulansbidrag som Socialstyrelsen lämnar till verksamheter som förskriver utrustning för elektroniskkommunikation för alternativ telefoni finns möjligheten till anhörigtelefon. I förordningen slås möjligheten fast att, för aktuell verksamhet, förskriva hjälpmedel även till anhörig eller närstående utan funktionsnedsättning. Detta är under förutsättning att den anhöriga eller närstående önskar ha direktkontakt och alltså själv är teckenspråkig om det gäller bildtelefon alternativt själv vill skriva i samtalen då det gäller texttelefon.

Anhörigtelefon