Talsyntes

Talsyntes är ett konstgjort tal som är skapat för att efterlikna människans röst.

Det finns talsynteser på många av världens språk, men inte på alla. Ibland finns både manliga och kvinnliga röster. Talsynteser används främst för två syften inom elektronisk kommunikation. Det ena är som röst för den som har svårt att tala, och det andra är som stöd för att läsa textmeddelanden, se även  läs- och skrivstödjande programvaror och skärmläsare.

Tillbaka till Wiki