Alternativa styrsätt

Vid nedsatt rörelseförmåga kan det vara svårt att använda vanligt tangentbord, mus eller pekskärm. Då behöver man hantera utrustningen på annat sätt.

Alternativa styrsätt kan kompensera för nedsatt kontroll i hand och arm, till exempel vid darrhänthet, ofrivilliga rörelser eller koordinationssvårigheter. Om det inte alls fungerar att använda händerna utgår man från en annan rörelse som användaren kan kontrollera helt eller delvis, till exempel i fot, huvud eller ögon.

Tillbaka till Wiki

Exempel på alternativa styrsätt

Alternativ för musnavigering eller direktpek på skärm

Rullboll, joystickmus, skanning med manöverkontakter, huvudmus, ögonstyrning, röststyrning

Alternativ till fysiskt tangentbord

Skärmtangentbord, röstinmatning,(diktering)