Anhörigtelefon

När du som förskrivare gör din kartläggning av personens behov är omgivningen, nätverket, en viktig del. Det finns en rad alternativ för kommunikation exempelvis sms, video (Skype, Imo, Glide), bild- eller texttelefon och förmedlingstjänster.

Utifrån det stimulansbidrag som Socialstyrelsen lämnar till verksamheter som förskriver utrustning för elektroniskkommunikation för alternativ telefoni finns möjligheten till anhörigtelefon. I förordningen slås möjligheten fast att, för aktuell verksamhet, förskriva hjälpmedel även till anhörig eller närstående utan funktionsnedsättning. Detta är under förutsättning att den anhöriga eller närstående önskar ha direktkontakt och alltså själv är teckenspråkig om det gäller bildtelefon alternativt själv vill skriva i samtalen då det gäller texttelefon.

Att bara kunna välja en närstående att direktkommunicera med är mycket begränsande. Nedan beskriver vi de olika anhöriglösningar som kan erbjudas som ökar möjligheterna till direktkontakt.

Förskrivet hjälpmedel – Den anhöriga har en egen förskriven licens till en bild-/texttelefonprogramvara och eventuellt även en förskriven hårdvara.
Den anhöriga kan då ringa till personen med hörselnedsättning, dövhet, tal- eller språkskada och även bli uppringd.

Anhöriglicens – Förskriven mjukvara
Leverantörerna erbjuder ofta en lösning för anhöriglicenser. Beroende på huvudprodukt ser lösningarna lite olika ut. Det är ett antal anhöriglicenser som är kopplade till huvudhjälpmedlet.
Vissa leverantörer erbjuder anhöriglicenser som kan kopplas till ett huvudhjälpmedel oberoende av märket på huvudhjälpmedlet medan andra endast säljer anhöriglicenser av samma märke/produkt som huvudhjälpmedlet.

Bildtelefonkatalogen – Den anhöriga kan, från vilken dator eller smart enhet som helst, ringa upp den med hörselnedsättning, dövhet, talskada eller språkstörning som har en text- eller bildtelefon. Det görs direkt från webben på hemsidan www.bildtelefonkatalogen.se Dock kan man bara ringa från hemsidan till den som har ett hjälpmedel (bild- eller texttelefon med en sip-adress). Den anhöriga kan ej bli uppringd via webben.

Kommunikationsappar – till varandra åt båda håll. Båda parter kan ta emot och ringa samtal/skicka meddelanden.
Det gäller vid kartläggningen att antigen undersöka vilken app nätverket använder redan idag och bistå med utbildning till brukaren alternativt undersöka vilket gratisprogram brukaren känner sig mest bekväm med och informera nätverket om vilken app brukaren föredrar att kommunicera genom.
Det gäller alltså bara att man kommer överens om vilket program/app man vill använda.
OBS i det här fallet kan brukaren inte garanteras att få någon varseblivning vid inkommande samtal/inkommande meddelanden.

I många fall kan kombinationen av ovanstående lösningar ge det bästa resultatet för individen!