Skärmläsare

En skärmläsare omvandlar text på en skärm antingen till talsyntes eller till punktskrift.

Det finns särskilda programvaror för dator som erbjuder många inställningsmöjligheter. Viss skärmläsning erbjuds även i operativsystem för dator, surfplatta och telefoner. Skärmläsare är till nytta för den som annars inte kan se tillräckligt för att fjärrkommunicera via skrift. Skärmläsare kan kombineras med punktskriftsskärm, och även förstoring.

Tillbaka till Wiki