Teletal

Teletal är en nationell telefontjänst för dig som har behov av stöd under telefonsamtal.

Det kan vara för dig som har läs- och skrivsvårigheter, talsvårigheter, behöver stöd för minnet eller behöver hjälp med svåra ord.

Tolken finns med under samtalet som stöd för dig, för att t.ex. tolka otydligt tal och svåra ord. Du kan även få anteckningar, i form av stödord, från samtalet hemskickat till dig (post, mejl, ljud eller punkt).
Du behöver tala om att du vill få anteckningar innan du ringer.

Förberedelse inför samtal

Du kan i förväg skicka viktig information om vad samtalet gäller. Du kan t.ex. tala om till vem du ska ringa och varför. Förberedelsen ger tolken förförståelse för vad som ska förmedlas under samtalet.

Alla som arbetar på Teletal har tystnadsplikt.

Film Så fungerar Teletal (Svenska) (2:57)

Extra info

Taltelefon

020-22 11 44

 Web

Hemsida
Ladda ner Teletal broschyr