Vem kan ringa bildsamtal till vem?

Det finns många olika sätt att ringa bildsamtal till andra. Men vilken utrustning kan ringa till vem?

Olika utrustningar och tjänster kan alltid ringa till sig själva men ofta också till andra. Det finns en stor skillnad mellan vanliga bildtelefoner och det vi kallar konsumentteknik. Bildtelefoner som man får förskrivna som hjälpmedel kan alla ringa till varandra oavsett märke och man kan alltid ringa till tolk. Med konsumentteknik kan man oftast bara ringa till personer med samma produkt.

I bilderna nedan försöker vi åskådliggöra vem som kan ringa till vem. Båda bilderna visar samma sak men presenterar det på olika sätt. Alla konsumentprodukter som existerar är inte medtagna utan se dom som finns med på bilderna som exempel. Klicka på bilden för att få den förstorad. Du kan också ladda ned bilderna som pdf-filer här på sidan.

 

 Vem kan ringa till vem matris  Vem kan ringa till vem flode

 

I matrisbilden till vänster hittar du olika tjänster i rader och kolumner. Följ strecken från tjänsten och se vilka skärningspunkter som är markerade, dessa kan du ringa till. En grön prick betyder att det går att ringa bildsamtal. En ring betyder att det går att ringa till den typen av telefon via bildtelefoni.net med tolk. Finns ingen prick eller ring går det inte att ringa alls.