Konferens E-kommunikation 2018

Tack alla ni som deltog på konferens E-kommunikation 2018!
- VÄGEN TILL ETT FUNGERANDE HJÄLPMEDEL -

Nedan finns information tillgängligt från förskrivarkonferensens seminarier som ägde rum 19-20 november 2018 på Saturnus konferens.

Seminarier

Martin Zakrisson, Region Örebro län
Nytt för året - CFEK

Pdf Nytt för året - CFEK 2018
   .

Åsa Karlsson, Region Örebro län
Förutsättningar för lyckade förskrivningar

Pdf Förutsättningar för lyckade förskrivningar
   

Karin Jönsson, Nkcdb
Annelie Wåhlin, SPRIDA Kommunikationscenter – Region Örebro län

Dövblindanpassningar
Fungerar punktdisplayen i praktiken med de upphandlade produkterna?

Pdf Alternativ telefoni för personer med dövblindhet
 

Nora Duggan och Camilla Högberg, Servicecenter teckenspråk, Örebro Kommun
Teckenspråkets huvudstad och arbetet för tillgänglighet

Pdf Nora Duggan Strategisk Planerare 
Pdf

Camilla Högberg Servicenter teckenspråk 

   

Nyheter från T-meeting
Fredrik Forsberg, Lidol
Eddie Evans, Europea

Pdf Produktpresentation 
 

Robert Hecht och Johan Lidman, Post- och Telestyrelsen
PTS Samtalsförmedlande tjänster

Pdf PTS presentation E-kommunicera 2018
 Ladda ner Texttelefoni.se broschyr
Ladda ner Bildtelefoni.net broschyr
Ladda ner Teletal broschyr
   

Dan Nilsson, VD Samres
Info från Samres gällande förmedlingstjänsterna 

Pdf Samres Texttelefoni
   

Margret Bucholz, DART
Behov av teknisk utveckling för att personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter ska kunna fjärrkommunicera

Pdf Margret Buchholz forskning fjärrkommunikation
 

Call4All
Kommunikationslösning som möjliggör fjärrkommunikation för personer som använder datorprogram för AKK med text och/eller symboler och talsyntes

Pdf Projekt Call for All presentation E-kommunicera
   
 
 
 
 

Anmälan

 Web

Anmälan

 

Dokument

 Pdf

Program för konferens E-kommunikation 2018 
Plats

Konferensen 2018 hålls på Saturnus Konferens i Stockholm

Adress
Saturnus Konferens Slussen
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

 Web

Hemsida
Googlemaps

Google Maps