Switch

En switch är en nätverkskomponent som styr datatrafik mellan olika noder i ett nätverk.

Switchen hanterar och använder MAC-adresser för att ta beslut om på vilken port de mottagna paketen skall skickas ut. Det är vanligt att switch och nätverkshubb förväxlas då deras utseende är snarlikt. Det är dock stor skillnad mellan switchar och hubbar.

En hubb skickar ut mottagen signal på alla portar utom den som signalen kom in på. Switchen inspekterar paketen som kommer in och med hjälp av en tabell dirigerar de paketen till rätt MAC-adress.

Switchar kan hantera samtidig trafik i båda riktningar och på skilda noder vilket hubbar inte kan. 

 

Tillbaka till Wiki