MAC-adress

En MAC-adress (Media Access Control) är ett id/namn som är unikt för varje anslutning till nätverket, en så kallad fysisk adress.

En MAC-adress tas direkt från hårdvaruadressen på nätverkskortet, och består av en 12-teckens hexadecimal kombination. Adressen sätts av hårdvarutillverkaren och ska vara globalt unik.

Det är möjligt att ändra MAC-adressen i ett nätverkskort, vilket kan göra att det inte längre är globalt unikt. Det är en teknik som ofta används av hackare för att kringgå säkerhetsinställningar baserade på MAC-adresser.

En MAC-adress kan exempelvis se ut så här: 00-10-60-A8-22-EC, där de första 6 tecknen är unika för hårdvarutillverkaren, och de nästföljande 6 sätts av densamma.

Tillbaka till Wiki