Operativsystem

Ett operativsystem, förkortat OS, är länken mellan hårdvara och den mjukvara, exempelvis en bildtelefoniapplikation, som man vill köra i sin terminal.

Operativsystemet är mjukvaran som hanterar maskinvaran, hanterar de aktiviteter som skall genomföras och fördelar de tillgängliga resurser som finns på datorn. Operativsystemet har en standardiserad regeluppsättning som styr hur och om användaren får nyttja delarna i datorn.

Exempel på olika Operativsystem:

Windows

Linux

Mac OS

iOS

Android

Tillbaka till Wiki

OS