iOS

iOS är ett touchbaserat grafiskt gränssnitt som finns i iPhone, iPod Touch och iPad/iPad Pro. Bygger i grunden på delar ifrån OS X, men är optimerad för att användas med fingrarna.

iOS är ett relativt skyddat och låst system, vilket har både sina för och nackdelar.

Tillbaka till Wiki