Bit

Bit, eller databit, är den minsta representationen av ett tal eller logisk enhet inom digitaltekniken.

Varje bit kan ha två värden/tillstånd, vanligen siffrorna 0 och 1, som fysiskt motsvaras på olika sätt, till exempel av/på i allmänhet, öppen/sluten brytare, släckt/tänd lampa eller låg/hög. Speciella regler och algoritmer finns för att räkna med binärt representerade tal samt för att på olika sätt manipulera annan digitalt representerad data, till exempel text eller bilder. En bit är den minsta beståndsdelen i en byte.

Tillbaka till Wiki