Byte

En byte kan tolkas som en bitsekvens med 8 positioner, där var och en kan ha värdet 1 eller 0. Detta ger 28 = 256 kombinationer.

Hur dessa kombinationer i sin tur ska tolkas bestäms av kontext. Till exempel kan en byte representera ett naturligt tal från 0 till 255, ett heltal eller ett skrivtecken. Se nedan.

Ofta ingår en byte i en större informationsenhet, till exempel så att fyra byte tillsammans står för ett heltal mellan 0 och 4 294 967 295 eller ett skrivtecken.

 

Exempel på storlekar i en byte:

   128   64   32   16   8   4   2   1 
0= 0 0 0 0 0 0 0 0
1= 0 0 0 0 0 0 0 1
2= 0 0 0 0 0 0 1 0
... - - - - - - - -
32= 0 0 1 0 0 0 0 0
33= 0 0 1 0 0 0 0 1
... - - - - - - - -
254= 1 1 1 1 1 1 1 0
255= 1 1 1 1 1 1 1 1

Meningen "Hej du!" kan exempelvis representeras enligt nedan.

H e j  [mellanslag]
72 101 106 32
 01001000   01100101   01101010   00100000 
 d u  ! 
 100  117  33
 01100100   01110101   00100001 

  

Tillbaka till Wiki