I can Skype

I can Skype är en mjukvara utvecklad på Centrum för elektronisk kommunikation. Det är ett program som lägger sig ovanför och skickar kommandon till Skype. Gränssnittet förenklas och görs tillgängligt på fler sätt.

Med I can Skype blir det lättare att initiera och hantera videosamtal i Skype. Det går exempelvis att använda skanning som styrsätt och på så sätt bläddra sig igenom sina kontakter och ringa ett videosamtal. Med auditiv feedback får man stöd i navigeringen. Med dynamiska knappar lämpar sig I can Skype även för pekskärmar.

I can Skype är utvecklad för Windows och skrivbordsversionen av Skype.
Senaste versionen av I can Skype är: 1.00.42 och den är testad mot Skype version 7.33.0.104

Fungerar inte med nya versionen av Skype, version 8.

 

I Can Skype bildskärm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du använder ett program med talsyntes tillsammans med I can skype kan du med fördel använda VoiceMeeter för att få en klar och tydlig talsyntes i samtalet hos motparten.

 Ladda ner:

 Ladda ner

I can Skype (Windows) (8,7 MB)

 Ladda ner

I can Skype (Android) (1,44 MB)

 Ladda ner

Skype

Pdf Manual (1,02 MB)