VoiceMeeter

VoiceMeeter är en mjukvarumixer som också fungerar som ett virtuellt ljudkort.

Om du behöver få ut både talsyntes och mikrofon i ett Skypesamtal så kan VoiceMeeter konfigureras för att göra detta på ett bra sätt. Då kommer talsyntesen att höras klart och tydligt istället för att slaska in via mikrofonen.
Manual för hur du går tillväga hittar du under rubriken "Ladda ner" på den här sidan.

VoiceMeeter är gratis att använda.

 Ladda ner:

 Web

VoiceMeeter

Pdf Konfigurationsmanual (677 kB)