Elektronisk kommunikation vid dövblindhet

Personer med dövblindhet har en kombinerad syn- och hörselnedsättning där förmågorna är påverkade till olika grad och typ. Valet av elektronisk kommunikation varierar därför från person till person, både för samtal och textmeddelanden.

Ringa samtal

Beroende på personens syn- och hörselförmåga kan olika lösningar bli aktuella för samtal. Den som läser punktskrift kan använda texttelefoni. Detta används i kombination med en skärmläsare som omvandlar texten till punktskrift på en punktskriftsskärm. För den som är teckenspråkig och ser tillräckligt bra kan bildtelefoni vara ett alternativ. Vid behov av förstoring kan personen använda skärmförstoringsprogram.

Varseblivningssystem med blinkande lampor eller vibrationer uppmärksammar personen på att det ringer.


Textmeddelande

För textmeddelanden används konsumenttekniska alternativ såsom SMS, mail, meddelandeappar och sociala medier men användargränssnitten kan vara olika väl anpassade för att fungera med synhjälpmedel som skärmläsare och punktskriftsskärm. För att program ska vara funktionella tillsammans med skärmläsare behöver tillverkaren ha gjort dem åtkomliga enligt standarder för tillgänglighet.


Stödtjänster för telefoni

 

texttelefoni  skärmläsare  punktskriftsskärm  bildtelefoni  varseblivning

 

Pågående arbeten för målgruppen

Vill du veta mer om vilka projekt och abeten som pågår finns mer info här