Bildtelefoni

Med en bildtelefon ringer du med video. Två personer som kommunicerar med bildtelefoner ser då varandra.

Bildtelefoni är ett videosamtal där samtalsparterna ser varandra. Bildtelefoni är det enda alternativet för samtal på modersmålet för den som är teckenspråkig.
För personer med tal- och språksvårigheter kan bildtelefoni vara till god hjälp för fjärrkommunikation eftersom det tillåter fler kommunikationssätt än ett röstsamtal. Mimik, gester, föremål, foton och samtalshjälpmedel, se AKK, kan användas för att stötta både uttryck och förståelse. Eftersom personerna ser varandra är det också lättare att vänta in varandra och upptäcka eventuella missförstånd. Bildtelefonisamtal blir på så sätt mer likt samtal mellan personer som befinner sig i samma rum.

Bildtelefoni förutsätter att båda användarna har en dator, smarttelefon eller surfplatta med kamera, ett program för videosamtal, och en fungerande internetanslutning.

Vilka kan jag ringa?

Personer som är teckenspråkiga kan ringa andra som har bildtelefoner eller till person som använder taltelefon. För att kunna kommunicera med en person som har taltelefon behövs tjänsten Bildtelefoni.net.  Där arbetar teckenspråkstolkar som gör det möjligt att kommunicera mellan språken. Den som använder taltelefon kan också ringa den som har bildtelefon genom att ringa Bildtelefoni.net  för att få samtal förmedlat.

Hur får jag en bildtelefon?

För att få veta hur du ansöker om bildtelefon, kontaktar du din förskrivare hos ditt landsting/region.

Konsumentprodukter

Idag finns många olika gratis produkter appar och webbsidor för att videotelefonera. Med Skype kan du t.ex. komma i kontakt med Bildtelefoni.net.
Här kan du ser fler konsumentprodukter. 

För att bildtelefonen ska fungera behöver du internet.

Tillbaka till Wiki