AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation

Med AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, menas alla kommunikationssätt förutom tal, som används för att uttrycka tankar, behov, önskemål och idéer.

AKK används dagligen, exempelvis när någon visar ansiktsuttryck, pekar på något, delar bilder på sociala nätverk, SMS:ar eller skriver ett meddelande på en lapp. AKK används alltså av alla, men det är absolut nödvändigt när det talade språket inte räcker till. Det används som stöd både för uttryck och för förståelse. Ibland används begreppet kommunikationsstöd i ungefär samma betydelse som AKK.

Tillbaka till Wiki

Exempel på AKK

AKK med kroppen som verktyg

blickpekning, mimik, ljud, gester och tecken

AKK som kräver ett verktyg utöver den egna kroppen

Lågteknologi
föremål, symboler, fotografier, boksatavstavlor, skrift

Enkel elektronisk utrustning
samtalsapparater med inspelade meddelanden

Högteknologi
datorer, surfplattor och telefoner med program för foto, video, symboler, skrift och talsyntes