Varseblivning

Varseblivning kan förenklat sägas vara ett sätt att få uppmärksamhet på att något händer.

Om man exempelvis har en hörselnedsättning kan varseblivning vara en vibrerande klocka, en blinkande lampa eller något annat som uppmärksammar användaren om att någonting sker.

Varseblivningsystem kan kopplas till exempelvis dörrklockor, telefoner eller larm.
Upphandlade bild- och texttelefoner har krav på sig att kunna varsla på annat sätt än med ljud.

Har du frågor kring varseblivning vänder du dig till din verksamhet i ditt landsting.

Tillbaka till Wiki