Hörhjälpmedel

Hörhjälpmedel är olika typer av utrustning som kan vara till hjälp vid nedsatt hörsel. De vanligast förekommande hörhjälpmedlen är hörapparater.

Det finns även hjälpmedel för ytterligare ljudförstärkning som antingen kan kopplas till hörapparaten eller användas fristående, till exempel hörslingor eller samtalsförstärkare. Vidare finns det system för varseblivning som med blinkande lampor eller vibrationer uppmärksammar användaren på olika signaler, till exempel från telefon, ringklocka eller brandvarnare

Tillbaka till Wiki