Läs- och skrivhjälpmedel

När det är svårt att läsa eller formulera sig i skrift, kan det underlätta med läs- och skrivstödjande programvaror och inställningar för datorer, surfplattor eller telefoner.

Det kan till exempel handla om uppläsning av text, ordförklaringar, stavningshjälp eller förslag på ord medan man skriver. Inom området för fjärrkommunikation är det här är ett stöd för den som annars har svårt att kommunicera i skrift.

Tillbaka till Wiki