Konsumentteknik

Konsumentteknik är teknisk utrustning som kan köpas i vanliga handeln. Det kan vara fysiska prylar, som telefoner, surfplattor eller datorer. Det kan också vara programvaror.

Inom området för elektronisk kommunikation finns det många kostnadsfria programvaror för bildtelefoni och textmeddelanden. Vidare finns det gott om konsumentteknisk kringutrustning som kan vara till hjälp vid fjärrkommunikation, till exempel webbkamera, tangentbord, blåtandshögtalare och headset. Konsumentteknik kan ha god tillgänglighet och användbarhet, men det har inte krav på sig att vara särskilt anpassat för en viss målgrupp. I den här skriften skiljs konsumetteknik från traditionella hjälpmedel. Konsumentteknik kan för många vara ett fullgott alternativ för fjärrkommunikation. Andra kan behöva kombinera konsumenttekniken med hjälpmedel. För några passar traditionella hjälpmedel bäst.

Tillbaka till Wiki