Förskrivare/förskrivning

För att få ett hjälpmedel behöver man träffa en förskrivare, det vill säga någon som bland annat utreder behovet av hjälpmedel och som också skriver ut (kan beställa) hjälpmedel.

Det kan till exempel vara en

  • arbetsterapeut
  • sjukgymnast
  • fysioterapeut
  • logoped
  • audionom
  • synpedagog
  • sjuksköterska.

Ofta börjar man med att ta kontakt med en vårdcentral eller motsvarande vårdmottagning, och hänvisas därifrån vidare till rätt förskrivare. När det gäller alternativ telefoni kan man ibland ansöka via egen vårdbegäran.

 

Text från 1177.se

Tillbaka till Wiki