SMS

Short Message Service, SMS, är en tjänst för korta textmeddelanden som sänds mellan olika enheter.

Det vanligaste är meddelanden mellan mobiltelefoner. Numera kan man även ta emot SMS i det fasta telefonnätet. Det ringer då i telefonen som vanligt och meddelandet läses upp av en talsyntes. SMS kan även skickas mellan dator och mobiltelefon.

Ett textmeddelande via SMS kan av tekniska skäl i mobiltelefonsystemen bestå av högst 160 tecken, men telefonen kan själv dela upp längre texter i flera sms. Dessa sammanfogar sedan den mottagande telefonen till en helhet igen.

Det finns ingen som har äganderätten till SMS, liksom till de flesta andra tjänster och funktioner som finns i mobilstandarden GSM.

Kommunikation via SMS kräver ingen internetanslutning, koppling till GSM-nätet är tillräcklig.

Multimedia Messaging Service, MMS, är en vidareutveckling av SMS. Med MMS kan man även skicka multimediemeddelanden mellan mobiltelefoner. Det kan handla om exempelvis digitala fotografier, musik, text och videosekvenser. För att man ska kunna skicka och ta emot MMS-meddelanden krävs det en internetanslutning.