Transkribering

 

Transkribering för android är en app från Google som hjälper personer med nedsatt hörsel att uppfatta vad andra säger genom att talet omvandlas till text.

 

Det är en tillgänglighetsapp som har utformats för döva och hörselskadade, men som kan användas av alla. Ljud transkriberas i realtid till text på skärmen med hjälp av en android telefon. Man kan även delta aktivt genom att skriva på skärmen.

 

Film

 

Mer info finns på Google Play

Ladda ner Transkribering:

Ladda ner Android