WebRTC

WebRTC där RTC står för real-time communication, kommunikation i realtid, är ett öppet projekt med målet att integrera realtidsmedia, så som ljud och video, i webbläsaren utan att insticksprogram behöver installeras.

Det gör det alltså möjligt att via webbläsaren använda plattformsoberoende klienter med ljud, bild och text som inte kräver en installation på datorn, telefonen eller surfplattan.

WebRTC utvecklades inledningsvis av Google, men öppnades 2011 upp till fler intressenter för att ta del av och bidra till dess utveckling.

WebRTC definierar inte något signaleringsprotokoll, utan bör snarare betraktas som ett ramverk för att etablera realtidskommunikation mellan två klienter där webbläsaren är minst en av dem.

Man kan använda SIP för signalering inom ramen för WebRTC. Att använda SIP som signaleringsprotokoll för WebRTC har sina fördelar i vissa typer av tillämpningar. Det kan till exempel vara då andra IP-telefontjänster ska integreras i samtal med WebRTCbaserade klienter. Exempelvis bildtelefoner som använder sig av SIP.

Det finns än så länge säkerhetsbrister, då själva vitsen är att webbservern inte på något sätt behöver vara inblandad i kommunikationen. Det är bra att vara medveten om att det är möjligt att skicka över annat än ljud och bild med WebRTC.

Tillbaka till Wiki