Wifi Analyzer

Wifi Analyzer är en app till Android som visar närliggande wifinät, vilka kanaler dessa använder sig av samt vilken signalstyrka de har.

Ett användbart verktyg vid felsökning eller när ett nytt nätverk ska sättas upp hos användarna. 

 

Tack Janne Koski för detta inlägg!

Övrigt

 Ladda ner

Ladda ned