Mobizen

Mobizen är ett verktyg för att spegla en telefon på en datorskärm.

Med mobizen kan man alltså nyttja de styrsätt och hjälpmedel som finns tillgängliga i datorn för att även styra telefonen.

Det som behövs är en mjukvara till datorn och en app till telefonen. Sedan verifierar man kopplingen mellan dator och telefon med en 6-siffrig kod.

Funktionen kräver att båda enheterna är anslutna till samma internetuppkoppling.

iOS använder sig av Airplay och det går därför endast att se telefonen på datorskärmen men det är inte möjligt att styra enheten från datorn.

 

mobizen screen2

 

Övrig info

 Web

Hemsida
Pdf Manual Mobizen för Android och Windows

App för Android och mjukvara för PC finns tillgänglig via Mobizen hemsida.