Tasker

Tasker är en app för Android som utför uppgifter (tasks).

Dessa uppgifter utförs beroende på olika kontexter. Det kan till exempel handla om att något ska utföras vid en specifik tid på dagen, när ett SMS kommer eller om telefonen ligger upp-och-ner.

Med Tasker kan man alltså automatisera olika sekvenser i en Androidenhet. Exempelvis kan man med en knapptryckning ringa ett Skypesamtal till en specifik kontakt eller med telefonen tända och släcka hembelysningen när man får ett inkommande samtal.

 

 

Övrig info

Web  Hemsida
 Ladda ner  Ladda ner