Kriterier

Kriterier är ett sätt att förklara vem som kan låna olika hjälpmedel och vad som kan förskrivas.

En person med nedsatt funktionsförmåga har möjlighet att ansöka om att få låna ett hjälpmedel. Kriterier är ett sätt att förklara vem som kan låna olika hjälpmedel.
Varje landsting/region har egna kriterier. Förskrivare har stöd av kriterierna om det är oklart om en person ska få hjälpmedel eller inte.

Utbud

De hjälpmedel som finns att låna hos ett landsting/region kallas för utbud.  Varje landsting/region har sitt eget utbud. En person kan därför få låna olika hjälpmedel, beroende på var den bor. I kriterierna kan man även se utbudet inom ens egen region/landsting.

I kriterierna kan man även få information om hur en förskrivning går till.


Hitta din verksamhets kriterier här.