ARP

ARP, Address Resolution Protocol, är ett kommunikationsprotokoll som används för att koppla samman en IP-adress med en MAC-adress

Applikationer som kommunicerar använder sig av IP-adresser. För att fysiskt kommunicera gentemot MAC-adressen behövs alltså en omtolkning göras. Den görs med hjälp av ARP.

Tillbaka till Wiki