GSM

GSM är en förkortning av Global System for Mobile Communications, men också för Groupe Spécial Mobile. GSM påbörjades 1984 som en standard för mobiltelefoni i Europa.

Även länder utanför Europa såg en stor fördel med en gemensam standard för mobiltelefoni, och efter smärre justeringar av systemet blev GSM en internationell standard. Den gör att vi som användare av nätet kan nyttja det vart vi än befinner oss.

Bandbredden i andra generationens mobilnät (2G), var cirka 9,6 kbit/s men utökades i EDGE (2,5G).

GSM är ett digitalt mobilt nätverk. När standarden utvecklades erbjöd den betydligt högre kapacitet och fler samtidiga användare än de analoga system som fanns.

I GSM-standarden finns tjänsterna SMS, röstbrevlåda och fax samt tilläggstjänster som nummerupplysning och vidarekoppling.

De vanligaste frekvensband som GSM använder är 1800 och 1900 MHz, men 450, 850 och 900 MHz används också, men i mindre utsträckning.

Tillbaka till Wiki