NAT

Man kan inte använda privata adresser på ett nätverk och få dem att kommunicera med klienter på internet, utan att göra en översättning för att konvertera en typ av ip-adresser till en annan.

På ett stort företag med många kontor och anställda behöver post fördelas. Post kommer till postrummet där Olle har jobbet att fördela posten som kommer in med adressen:

Kalle Kula, Stora Företaget, Storgatan 2, 702 10 Örebro, Sverige

Det ska sedan fördelas till Kalles kontor som har numret 101.

För att översätta adressen letar Olle upp Kalles kontorsnummer i en tabell. Personen som skickat brevet har inget intresse av att veta vilket kontorsnummer som Kalle har.

NAT, Network Address Translation, fungerar på samma sätt. Alla klienter på ett lokalt nätverk har interna adresser som används och kan använda sig av en enorm mängd externa adresser. När en intern adress kommunicerar med en extern klient hittas den med samma typ av tabell som används för postsorteringen.

NAT

 

Tillbaka till Wiki