Information om projektet Infrastruktur för inkluderande telefoni

 

(Teckenspråk) (2:52)

(Teckensrpåk) (3:14)

 

 

Post- och telestyrelsen (PTS) startade projektet Infrastruktur för inkluderande telefoni i början av december 2018. Som en del av vårt uppdrag att verka för ökad digital delaktighet. Projektet leds av Evantia som bland annat är leverantör av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net.

Syfte och mål med projektet

Syftet är att vidareutveckla, implementera, användartesta och utvärdera en infrastukturlösning som gör att telefonnummer och SIP-adresser knyts samman. Med en sådan infrastruktur på plats finns förutsättningar för att samtal till och från bildtelefoner ska kunna ringas med telefonnummer. Under projektet skall automatisk inkoppling av Bildtelefoni.net testas för både bild- och taltelefoner i de fall det krävs för att samtal ska kunna genomföras.

Målet med projektet är att skapa och utvärdera följande förutsättningar:

  • Användarna ska kunna ringa och ta emot telefonsamtal på liknande villkor som övriga telefonabonnenter, samt ha jämlika möjligheter till telemarknaden.
  • Möjligheter för målgrupper som använder Bildtelefoni.net att ringa och bli uppringda med telefonnummer som andra grupper i samhället. Eventuella samtalskostnader ska hamna på användarnas egna fakturor, vilket även skulle öppna upp för betalsamtal via Bildtelefoni.net.
  • Möjligheter för tjänsteanvändare att kunna utnyttja kampanjerbjudanden från t ex operatörer precis som andra grupper i samhället.

Beskrivning av projektet

Projektet är ett infrastrukturprojekt, som för användare skulle kunna innebära att lösningen blir operatörsoberoende och allmänt tillgänglig, samt vara en lösning som följer relevanta standarder. Detta är enligt önskemål och krav som har varit efterfrågade av användargrupper under lång tid. Om projektet når målen har ett stort steg mot en mer inkluderande telefoni uppnåtts.

Under projektet kommer användartester att genomföras. Cirka 50 testanvändare kommer att rekryteras bland användare som använder Bildtelefoni.net för sin kommunikation, både personer som använder bildtelefoner och personer som använder taltelefoner och som använder Bildtelefoni.net.

Projektet kommer att informera förskrivare, användare och intressenter under projekttiden.

Samarbetsparter i projektet är:

  • Evantia - Projektledning
  • Centrum För Elektronisk Kommunikation (CFEK) - Förskrivar- och användarerfarenheter
  • Telia - Tjänsteprefix och infrastruktur
  • Sergel - Debitering
  • nWise - Teknisk anpassning av Bildtelefoni.net: s tjänsteplattform
  • NerikeTolkarna - Tolk- och tjänstemetodik
  • PTS – Beställare

Vill du delta i projektet?

Fyll i enkäten så kan du bli utvald!

Klicka här för att komma till enkäten

Öppnas i eget fönster

 

Ladda ner INK TEL rekryteringsinformation 

Projekt INKTEL info Sida 1 

För mer information kan du kontakta oss på: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.