Bundling

När vi talar om bundling talar vi ofta om bundlande talsynteser.

Bundling avser inkluderandet av mjukvara i priset för försäljningen av hårdvara. Bundling förekommer ofta vid försäljning av TV-spelskonsoler och datorer, produkter som i sig inte kan användas om ingen form av mjukvara finns att tillgå. 

Tillbaka till Wiki