Elektronisk kommunikation vid olika funktionsnedsättningar

 

 Synnedsättning


Vid blindhet eller svår till måttlig synnedsättning används telefon för röstsamtal, men det kan behövas alternativ för åtkomst till telefonen och för att söka telefonnummer. För textmeddelanden krävs alternativ för att kunna läsa och mata in text.

Ringa samtal

Om man inte ser tillräcklig för att ringa upp och svara på samtal behöver utrustningen synanpassas. På en fast telefon kan knapparna till exempel märkas upp taktilt. Smarta telefoner har olika inställningar för tillgänglighet i sina operativsystem. I de flesta telefoner kan användaren aktivera skärmläsaren, som läser upp det som finns på skärmen eller omvandlar tecken till punktskrift. Skärmläsaren skannar av de objekt som finns på skärmen, till exempel knappar och textfält. Det påverkar själva styrningen av telefonen. Användaren lyssnar av vad som finns på skärmen och navigerar mellan objekten med andra gester än den som ser att peka direkt.

Textmeddelande

För textmeddelanden används  konsumenttekniska tjänster, såsom SMS, mail, meddelandeappar och sociala medier men användargränssnitten kan vara olika väl anpassade för att fungera med synhjälpmedel såsom skärmläsare och punktskriftsskärm. För att program ska vara funktionella tillsammans med skärmläsare behöver tillverkaren ha gjort dem åtkomliga enligt standarder för tillgänglighet.


Stödtjänster för telefoni

  • 118400 – kostnadsfri nummerupplysning och uppringning

 

 

 Läs- och skrivsvårigheter

Vid läs- och skrivsvårigheter går det att ringa röstsamtal utan problem, men det kan behövas stöd för att skriva och läsa textmeddelande med dator, telefon eller surfplatta.

Ringa samtal

Personer med läs- och skrivsvårigheter ringer röstsamtal.

Textmeddelande

För textmeddelanden används de konsumenttekniska alternativ som finns, såsom SMS, mail, meddelandetjänster och sociala medier. Detta kombineras med läs- och skrivstödjande programvaror och inställningar i utrustningen. Det kan handla om att få text uppläst, stavningsstöd eller att tala in det man skriver.

Stödtjänster för telefoni

Det är inte aktuellt med stödtjänster för telefoni vid läs- och skrivsvårigheter.

 

 

 

 Rörelsehinder

Vid rörelsehinder kan det vara svårt att komma åt och hantera utrustning för telefoni. Då behöver utrustningen anpassas med alternativa styrsätt och montering.

Ringa samtal

Om det är svårt att komma fram till sin telefon, att hantera den och att hålla i den under samtal behöver utrustningen anpassas så att personen får åtkomst till den. Alternativa styrsätt, såsom joystick, kontaktstyrning eller röststyrning kan användas för att ringa och svara på samtal, samt för att slå in telefonnummer. Till surfplattor och telefoner varierar det vilka styrsätt som används. För att utrustningen ska vara tillgänglig kan det handla om att montera utrustningen på rullstol, bord eller säng.

Textmeddelande

För textmeddelanden används de konsumenttekniska alternativ som finns, såsom SMS, mail, meddelandeappar och sociala medier. Det förutsätter dock att det är möjligt att använda sina styrsätt för att navigera. För den som använder alternativa möss och tangentbord till dator fungerar det oftast på samma sätt som med vanlig mus och tangentbord. Till surfplattor och telefoner varierar det vilka styrsätt som användas. Om personen använder ögonstyrning kan det passa bäst att använda särskilda skalprogram för att skriva och skicka textmeddelanden.

Stödtjänster för telefoni

  • 118400 – kostnadsfri nummerupplysning och uppringning