Individuella inställningar

I både konsumentteknik och hjälpmedel kan det vara möjligt att göra individuella inställningar.

Det är oftast en fördel, men alltför många valmöjligheter kan ibland försvåra användningen. Det är en avvägning. Universell design, design som är tillgänglig för alla, är ett mål att sträva efter. Ibland är det dock nödvändigt att kunna göra vissa inställningar utifrån användars olika behov. Exempel på individuella inställningar är möjligheten att slå på och av ljud, att välja storlek på text, eller att ändra färger, utformning och placering av objekt.

Tillbaka till Wiki