Duplex

Duplex, betyder på latin tvåfaldig eller dubbel. När vi pratar om kommunikation så innebär det att vi kan kommunicera i två riktningar. 

Full duplex innebär att båda parter kan sända samtidigt d.v.s. prata i munnen på varandra. Halv duplex innebär att man måste turas i samtalet. Som jämförelse kan man säga att ett telefonsamtal sker i full duplex medan ett samtal i walkie-talkie, eller komradio, sker i halv duplex.

Tillbaka till Wiki