Totalkonversation

Totalkonversation är en standard, en teknik som innebär att video, text och tal kan användas samtidigt i ett samtal.

Totalkonversation som begrepp förekommer framför allt när det handlar om hjälpmedelsprodukter som används av personer med dövhet, grav hörselskada eller dövblindhet. Personer med tal- och språksvårigheter använder mycket sällan produkter med krav på denna standard, men delvis fungerar det på samma sätt i gratisprogram för videotelefoni: till exempel att man ser och hör varandra, samtidigt som man kan skriva ord i ett chattfönster.

Vilka kan jag ringa?

Med en totalkonversationsenhet kan du ringa till andra bild- och texttelefoner och kan få kontakt med förmedlingstjänsterna Bildtelefoni.net och Texttelefoni.se.
Du har själv möjlighet att välja det kommunikationssätt du tycker fungerar bäst.

Hur får jag en totalkonversationtelefon?

För att få veta hur du ansöker om totalkonversation, kontaktar du din förskrivare hos ditt landsting/region.
Med en totalkonversation kan du även ringa och ta emot samtal från analoga texttelefoner.

Tillbaka till Wiki