Kognitiva hjälpmedel

Personer som har svårt med tid, minne och planering kan bli hjälpta av olika hjälpmedel. Dessa brukar kallas kognitiva hjälpmedel.

Exempel på det kan vara:

- bildstöd på hur aktiviteter ska gå till, exempelvis hur man lagar en viss maträtt, i vilken ordning man städar ett badrum m.m.

- tidsstöd, exempelvis hur lång tid det är kvar tills du ska gå till bussen, när du ska ta medicin m.m.

- schema över dagen, vad ska hända och när ska det hända. Tidspåminnelser när det är dags för de olika aktiviteterna.

Tillbaka till Wiki