Utprovning

Efter att en behovsbedömning gjorts börjar utprovning av det eller de hjälpmedel man behöver. Förskrivaren föreslår hjälpmedel och är med när du provar dem.

En del hjälpmedel, till exempel rörelsehjälpmedel, måste provas i den miljö där de ska användas. När det gäller exempelvis bildtelefon kan man göra utprovningen i hemmiljö.

Ibland kan man få låna hjälpmedlet för att själv ta med hem och testa innan beslut fattas.

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt, och den som skrivit ut ett hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det görs vid ett eller flera besök om det behövs. Det innebär också att du får lära dig att använda hjälpmedlet.

Beroende på vad just du behöver kan utbildningen ta olika lång tid.

 

Tillbaka till Wiki