Senaste nytt!

Bildtelefoni.net tas från och med 1 juli 2016 över av Evantia Oy. Tjänstens öppettider kommer att utökas till dygnet runt.

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net kommer att fortsätta finnas tillgänglig utan avbrott för användarna i samband med bytet av leverantör.
[2016-05-20]