Konferens E-kommunikation 2017

Tack alla ni som deltog på konferens E-kommunikation 2017!

Nedan finns information tillgängligt från förskrivarkonferensens seminarier som ägde rum 17-18 oktober 2016 på Saturnus konferens.

Seminarier

Martin Zakrisson, Region Örebro län
Inledning E-kommunikation 2017

Powerpoint Powerpoint-presentation (674,4KB) 
   

Magret Buchholz, DART
Delaktighet på distans med kommunikativa och kognitiva svårigheter

Pdf PDF-fil (859,5KB) 
   

Tina Jansson
Att fjärrkommunicera med ögonstyrning

Pdf PDF-fil (204,4KB) 
   

Jessica Norström, Riksfärdtjänsten
Teletal

Powerpoint Powerpoint-presentation (404KB) 
   

Louise Kjellson, Region Örebro län
Samtal på distans för personer med talskada och språkstörning – en nationell inventering av lösningar

Powerpoint Powerpoint-presentation (531,9KB) 
   

Mats Reimers, Tobii AB
Tobii – fjärrkommunikationslösningar

Powerpoint Powerpoint-presentation (4,37MB) 
   

Maria Åkermark, Region Gävleborg
Nyttjande av Stimulansbidraget för andra målgrupper

Powerpoint Powerpoint-presentation (455,8KB) 
   

Karin Jönsson, NKCdb
”Och vad händer när synen också försämras…”

Powerpoint Powerpoint-presentation (2,03MB) 
   

Ulrika Gani, Myndigheten för delaktighet
Digital mötesplats om kommunikation för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet

Powerpoint Powerpoint-presentation (778,6KB) 
   

Martin Zakrisson, Region Örebro län
Nya Bildtelefonkatalogen.se

Powerpoint Powerpoint-presentation (238,7KB) 
   

Johan Lidman, Post- och Telestyrelsen
Nya texttelefoni.se

Powerpoint Powerpoint-presentation (4,11MB)
Powerpoint Powerpoint-presentation (18,05MB) 
   

Anmälan

 Web

Anmälan

 

Dokument

 Pdf

Program för konferens E-kommunikation 2017 (474KB) Pdf

Deltagarlista E-kommunikation 2017 (164KB)


Plats

Konferensen 2017 hålls på Saturnus Konferens i Stockholm

Adress
Saturnus Konferens Slussen
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

 Web

Hemsida
Googlemaps

Google Maps