Förskrivarkonferens 2016

Tack alla ni som deltog på förskrivarkonferensen 2016!

Nedan finns information tillgängligt från förskrivarkonferensens seminarier som ägde rum 17-18 oktober 2016 på Saturnus konferens.

Seminarier

Jennie Gehlin och Linda Söderholm, nwise

Powerpoint Powerpoint-presentation (2,14MB) 
   

Örjan Fallheden och Christer Ulfsparre, Omnitor

Pdf PDF-fil (2,04MB) 
   

Martin Zakrisson, Region Örebro län
Centrum för elektronisk kommunikation - utvecklingsarbete

Powerpoint Powerpoint-presentation (1,14MB) 
   

Andreas Richter, Myndigheten för delaktighet
MFD om arbetet med den digitala plattformen

Powerpoint Powerpoint-presentation (404KB) 
   

Johan Jansson von Schmalensee, Landstinget i Uppsala Län
Varseblivningslösningar – Konsumetteknik för att varsla

Powerpoint Powerpoint-presentation (1,17MB) 
   

Staffan Dernroth, Region Östergötland
Petra Andersson, Landstinget i Uppsala län

Patienttelefoni

Pdf PDF-fil (738KB) 
Powerpoint Powerpoint-presentation (646KB) 
   

Anne-Lie Krook, Stockholms läns landsting
Videosamtal till sjukvårdsrådgivning med teckenspråkstolk – resultat och insikter

Powerpoint Powerpoint-presentation (2,87MB) 
   

Tina Karlsson och Anna-Mia Svensson, Region Örebro län
Tillgänglig kommunikation

Powerpoint Powerpoint-presentation (1,75MB) 
   

Johnny Kristensen, Evantia OY
Nya Bildtelefoni.net

Powerpoint Powerpoint-presentation (1,01MB) 
   

Arbetsgruppen, Centrum för elektronisk kommunikation
Framtid inom området elektronisk kommunikation

Powerpoint Powerpoint-presentation (874KB) 
   

Övriga dokument

Informationsblad - www.bildtelefonkatalogen.se 
Word Word-dokument (179KB) 
   

Dokument

 Pdf

Program för 2016-års förskrivarkonferens (321KB)

 Pdf

Deltagarlista (209KB)




Plats

Konferensen 2016 hölls på Saturnus Konferens i Stockholm

Adress
Saturnus Konferens Slussen
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

 Web

Hemsida
Googlemaps

Google Maps