Förskrivarkonferens 2015

Tack alla ni som deltog på förskrivarkonferensen 2015!

Nedan finns information tillgängligt från förskrivarkonferensens seminarier som ägde rum 10-11 november 2015 på Saturnus konferens.

 

Seminarier

Frida Azadi, Socialstyrelsen
Statsbidrag till samording av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation

Powerpoint Powerpoint-presentation (420KB) 
   

Annica Blomsten och Hasse Knutsson, SKL
Patientinflytande

Powerpoint Powerpoint-presentation (470KB) 
   

Camilla Warnicke, Örebro universitet
Tolkaspekter av interaktionen vid förmedlade samtal via bildtelefoni.net

Pdf PDF-fil (480KB) 
   

Jonathan Björkehag, 1177 Vårdguiden
Videosamtal till sjukvårdsrådgivning

Pdf PDF-fil (1,79MB) 
   

Martin Zakrisson, SPRIDA Kommunikationscenter
Skype Alert

Powerpoint Powerpoint-presentation (202KB) 
   

Signe Rejdvik, DRC
Fjärrkommunikation för personer som inte kan tala i vanlig telefon

Powerpoint Powerpoint-presentation (4,6MB) 
   

Tina Karlsson, SPRIDA Kommunikationscenter
Förskrivning av bildtelefoni, att tänka på i samtal med Bildtelefoni.net

Powerpoint Powerpoint-presentation (403KB) 
   

Ole Mortensen, NKCdb
IKT och dövblindhet

Powerpoint Powerpoint-presentation (6,2MB) 
   

Martin Zakrisson, SPRIDA Kommunikationscenter
Uppdraget nationell samordning för landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation

Powerpoint Powerpoint-presentation (3,4MB) 
   

Petra Andersson, Center för kommunikativt och kognitiv stöd
Fallbeskrivningar, Ny teknik - äldre

Powerpoint Powerpoint-presentation (874KB) 
   

Robert Hecht, PTS
Kommande nyheter i förmedlingstjänsten bildtelefoni

Powerpoint Powerpoint-presentation (2,4MB) 
   

Övriga dokument

Förordning (2014-299)om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation 
Word Word-dokument (26KB) 
   

Hjälpmedelschefsnätverk deltagare 2015-11-05

Pdf PDF-fil (37KB) 
   

1177 Vårdguiden - Videosamtal vid sjukvårdsrådgivning

Pdf PDF-fil (292KB) 
   

 

 

 

Dokument

 Pdf

Program för 2015-års förskrivarkonferens (130KB)

 Pdf

Deltagarlista (124KB)
Plats

Konferensen 2015 hölls på Saturnus Konferens i Stockholm

Adress
Saturnus Konferens Slussen
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

 Web

Websida
Googlemaps

Google Maps