Leverantörer

Inom området elektronisk kommunikation är det landstingen/regionerna som ansvarar för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Dessa hjälpmedel upphandlas inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling). Varje upphandlande landsting/region ställer krav som leverantören måste uppfylla för att kunna leverera hjälpmedel till länsinnevånarna i respektive landsting/region.
De senaste upphandlingarna inom området elektronisk kommunikation har innefattat de leverantörer som du hittar i länkarna i högerspalten på denna sida.

Där kan du också hitta en kortfattad information av leverantör, kontaktinformation och deras produkter.
För att ta reda på vilken/vilka leverantörer som är upphandlade i just din region bör du ta kontakt med din verksamhet.

 

Upphandlade leverantörer

T-meeting

Omnitor

nwise

Lidol